ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χαλικιάς Μιλτιάδης

email:
mchalikias@hotmail.com

Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών 1998 Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Βιοστατιστικής των Πανεπιστημίων Αθηνών (τμήματα Ιατρικής και Μαθηματικών) και Ιωαννίνων (τμήμα Μαθηματικών) 2001 Διδακτορικό δίπλωμα του διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοστατιστικής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ευστράτιου Κουνιά στην Επιστημονική Περιοχή ‘Πειραματικοί Σχεδιασμοί-Στατιστική’ με θέμα: ‘Πειραματικοί σχεδιασμοί επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με δύο αγωγές’. 2007 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
10/1998 – 10/2000 Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών Βιοστατιστικής. 11/2002 – 7/2005 Υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτωρ του προγράμματος από τον Νοέμβριο του 2002 μέχρι και Ιούλιο 2005 στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος «Ηράκλειτος» του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Πολυετής διδακτική εμπειρία ως εργαστηριακός και επιστημονικός συνεργάτης σε ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Ακόμα διετέλεσε διδάσκων βάση του νόμου Π.Δ 407 στο τμήμα ‘Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική’ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιά
ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Πειραματικοί σχεδιασμοί. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα. Παραγοντική Ανάλυση. Ανάλυση κατά συστάδες Διαχωριστική Ανάλυση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Είναι συγγραφέας των παρακάτω επιστημονικών συγγραμμάτων: 1) Θ-Ε. Μοσχονά, Μ. Χαλικιάς, Γ. Χελιδόνης βιβλίο με τίτλο «Επιχειρησιακή Έρευνα» εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική (2010), 324 σελίδες.
Μ.Χαλικιάς βιβλίο με τίτλο «Επαγωγική Στατιστική» εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική (2012, 538 σελίδες.

Διδασκόμενα μαθήματαΜαθηματικά της Διοικητικής Eπιστήμης, Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 9:00‐14:00, Τρίτη 09:00‐16:00 & Παρασκευή 14:00‐16:00

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 14:00-15:00 & Παρασκευή 16:00-17:30

Γραφείο (Αίθουσα): 206

Log In

Create an account