ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στράνης Δημήτριος

email:
dstranis@otenet.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος (2011), Το Δημόσιο Δίκαιο στο Εργατικό Δίκαιο του 21ου αιώνα (2010)

Διδασκόμενα μαθήματαΔιοικητική των Συγκρούσεων, Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εργασιακές Σχέσεις & Θεσμοί, Δημόσιο Δίκαιο

Ημέρες και ώρες μαθημάτωνΔευτέρα 16:00‐19:00, Τρίτη 14:00‐16:00, Δευτέρα 14:00‐16:00, Τρίτη 16:00‐19:00

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα & Τρίτη 14:00‐15:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ208

Log In

Create an account