ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καλαντώνης Πέτρος

email:
pkalant@teipir.gr

Σπουδές: Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ph.d,
«Λογιστικές καταστάσεις και σύγχρονες ανάγκες για χρηματοοικονομική
πληροφόρηση. Η περίπτωση των καινοτομικών Επενδύσεων», 2011
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη
Στατιστική, 2002
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1995
Staffordshire University, Business Administration, 1992
Παρακολούθηση μαθημάτων ποσοτικών μεθόδων & επιχειρησιακής έρευνας
διάρκειας ενός εξαμήνου με το πρόγραμμα Erasmus

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά: Πολύ καλά,Γαλλικά: Καλή Γνώση

Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία: Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων,(Παράρτημα Σπετσών) από το 2006 έως και σήμερα,Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων Στατιστικής και Λογιστικών
Μαθημάτων ΤΕΙ Πειραιά–Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας–Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων –Εργαστηριακός Συνεργάτης από το 2004 εως το 2006
ΤΕΙ Πειραιά (Παράρτημα Σπετσών), Εργαστηριακός Συνεργάτης 2004-2006
ΤΕΙ Πειραιά – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής.
Εργαστηριακός Συνεργάτης από το 1997-2005
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Βοηθός
Καθηγητή σε παραδόσεις Φροντιστηριακών – Εργαστηριακών μαθημάτων στο
SPSS στα πλαίσια του μαθήματος Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, 1995-
1996
Τ.Ε.Ε. ΞΥΝΗ, Τομείς Οικονομίας & Διοίκησης – Πληροφορικής, 2000-2002
ΟΛΥΜΠΙΟ Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας σε μαθητές Γ Λυκείου, 1997-1998

Διδασκόμενα μαθήματα: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Ξενοδοχειακή Λογιστική

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 11:00‐17:00, Τρίτη 09:00‐13:00, Παρασκευή 09:00‐14:00

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 14.00-16:00, Τετάρτη 10:00-14:00, Πέμπτη 15:00-17:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ111

Log In

Create an account