ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γιαννάς Πρόδρομος

email:
prodyannas@teipir.gr

Ο Πρόδρομος Γιαννάς είναι προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας.
Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
– Πτυχίο Bachelor of Arts, Οικονομικής κατεύθυνσης. College of Wooster, Ohio, ΗΠΑ (1981)
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα Master of Arts (M.A.) στις Πολιτικές επιστήμες .Miami University , ΗΠΑ (1982)
– Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στις Διεθνείς Σχέσεις,American University ΗΠΑ (1989).
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
– Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις
Θεωρείται από τους πρωτεργάτες της καθιέρωσης της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος της εκδήλωσης του 1ου Πανελλήνιου Forum Εκπαίδευσης Δημοσίων Σχέσεων όπου συμμετείχαν πλήθος πολιτικών και επαγγελματιών από το χώρο της Επικοινωνίας και των επιχειρήσεων έλαβε τιμητική διάκριση για τη σημαντική συμβολή του στο χώρο της εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχέσεων.

Διδασκόμενα μαθήματα: Αρχές Μάρκετινγκ, Στρατηγική Επιχειρήσεων.

Ημέρες και ώρες μαθημάτωνΤρίτη 12:00‐14:00 & Τετάρτη 11:00‐13.00 (Αρχές Μάρκετινγκ), Τετάρτη 14:00‐18:00 & Πέμπτη 14:00‐17:00 (Στρατηγική Επιχειρήσεων)

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη 13:00‐14.00, Πέμπτη 17:00‐17:30

Γραφείο (Αίθουσα)Δ208

Log In

Create an account