ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων


Πρόγραμμα Σπουδών:

  • Α΄Εξάμηνο

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Μικροοικονομική
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Ιδιωτικό Δίκαιο
Μαθηματικά στη Διοικητική Επιστήμη
Αγγλική Επιχειρησιακή Ορολογία

  • Β΄Εξάμηνο

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Μακροοικονομική
Δημόσιο Δίκαιο
Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγ/μο Η/Υ
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

  • Γ΄Εξάμηνο

Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ
Αρχές Marketing
Επιχειρησιακή Έρευνα
Οργανωσιακή Συμπεριφορά

  • Δ΄Εξάμηνο

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Δημόσιες Σχέσεις
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
Εργασιακές Σχέσεις & Θεσμοί

  • Ε΄Εξάμηνο

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
Διοικητική των Συγκρούσεων
Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

  • ΣΤ΄Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού:
Βάσεις Δεδομένων
Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη

Κατεύθυνση Marketing:
Διοίκηση Πωλήσεων
Διεθνές Marketing
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Marketing

  • Z΄Εξάμηνο

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων:
Θεσμοί της Ευρωπαική Ένωσης
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Επιχειρηματική Δεοντολογία και Πρακτική
Διαχείριση Έργων

Κατεύθυνση Marketing:
Logistics
Ανάλυση και Έρευνας και Αγοράς
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Βιομηχανικό Marketing

Log In

Create an account