Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και των δυο κατευθύνσεων (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας) ότι το κύκλωμα μέσω διαδικτύου για τις ανανεώσεις των δηλώσεων μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, θα παραμείνει ανοικτό από 29/02/2016 και ώρα 08:00πμ έως και 5/03/2016 και ώρα 23:00μμ.

Επισημαίνεται ότι εγγραφή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν μέσω διαδικτύου δεν είναι εφικτή.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια της δήλωσης των μαθημάτων θα πρέπει να τηρούνται τα εξής, κατά προτεραιότητα και μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ωρών ανά εξάμηνο δηλώνονται:

α) Τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία είτε δεν δηλώθηκαν, είτε δεν ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

β) Τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου στο οποίο εγγράφεσθε.

γ)  Μαθήματα επομένων εξαμήνων μέχρι να συμπληρωθούν οι ώρες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όσοι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκηση Επιχειρήσεων επιλέξουν μαθήματα από τις κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, θα είναι αυτόματα και δήλωση κατεύθυνσης που επιθυμούν να ακολουθήσουν (Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing)

Επισημαίνεται το γεγονός ότι για να διατηρήσει η φοιτητική ιδιότητα ο σπουδαστής οφείλει να κάνει δηλώσεις εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας ΚΑΘΕ εξάμηνο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τροποποιήσεις της δήλωσης μαθημάτων θα διενεργούνται από 14/03/2016 έως και 18/03/2016  και ώρες 11:00-13:00 μμ στo Γραφείο Δ320  και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η εγγραφή μέσω διαδικτύου και έχει γίνει οριστικοποίηση από τη Γραμματεία.

Παρακαλούμε ο φοιτητές να κάνουν έλεγχο και να βλέπουν τις οριστικοποιημένες δηλώσεις από τη Γραμματεία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως 14/03/2016.

Μετά το πέρας των παραπάνω ημερομηνιών, αιτήσεις εγγραφών ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές για κανέναν λόγο.

ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β έως Ζ εξάμηνο 36 ώρες

Η εξάμηνο και άνω 45 ώρες

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του παλαιού προγράμματος, οι οποίοι δεν πραγματοποιούσαν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά στην Γραμματεία για ανανέωση εγγραφής 14/032016 και 16/03/2016 9:00-11:00 στο γραφείο Δ324. 

Log In

Create an account